©

Välkommen till GenderFocus!

GenderFocus är ett konsultföretag som erbjuder tjänster inom utvecklingsarbete med ett genderperspektiv i Sverige och internationellt.

GenderFocus erbjuder:

 1. Expertis

 2. Empowerment

 3. Gender

 4. Genderbaserat våld

 5. Gender och klimatförändringar

 6. Internationellt utvecklingssamarbete

 7. Människohandel

 8. Migration och flyktingar

 9. Socialt ansvarstagande (CSR) inklusive miljövård.


 10. Tjänster

 11. Policy- och strategiutveckling

 12. Metoder for samordning och samverkan               Projektutveckling, -planering och -ledning Utvärderingar och uppföljning

 13. Studier, analyser och översyner

 14. Utbildningar, workshops och föreläsningar


 15. Regionserfarenhet

 16. Latinamerika, Afrika, Centralasien,  Europa (EU/Öst).


 17. Referenser

 18. EOs(Svalorna, Kvinnoforum), EU, IDB,

 19. konsultföretag (tex SIPU, InDevelop, ÅF),

 20. Migrationsverket, Norska Flyktingfonden, RPS, Sida, Världsbanken, UNFPA, Åklagarmyndigheten mfl.


GenderFocus erbjuder sina tjänster genom Carolina Johansson Wennerholm personligen eller i samverkan med andra konsulter från ett brett internationellt nätverk.


Välkommen att kontakta oss!!

Carolina Johansson Wennerholm

GenderFocusSvenska.pdf

aboutabout.htmlabout.htmlshapeimage_1_link_0
expertiseexpertise.htmlexpertise.htmlshapeimage_2_link_0
countriescountries.htmlcountries.htmlshapeimage_3_link_0
servicesservices.htmlservices.htmlshapeimage_4_link_0
clientsservices.htmlclients.htmlshapeimage_5_link_0
clientsservices.htmlclients.htmlshapeimage_6_link_0